TR | EN
Analiz Ücretleri

ARUM 2024 YILI HİZMET BEDELLERİ

# Hizmet Bedeli Türk Lirasıdır. Ödeme esnasında %20 KDV ilave edilmektedir.

ELEKTRON MİKROSKOBİ BİRİMİ

SEM-Taramalı Elektron Mikroskobu (11.00)

Kod

İşlem Türü

Birim

Fiyat/ TL

 

 

 

 

11.01

Biyolojik Dokulardan SEM İçin Numune Hazırlama

Adet

1130

11.02

Numune Kaplama (Altın/Paladyum & Karbon)*

Adet

200

11.03

Kritik Nokta Kurutma Cihazı ile Numune Hazırlama

Adet

340

11.04

İnceleme ve Görüntü Alma (Yüksek Çözünürlük Modu)** 

Saat

1760

11.05

SEM / EDS Yarı Kantitatif Analiz veya haritalama**

Saat

1760

11.06

SEM / EBSD Analizi**

Saat

1760

11.07

SEM / STEM Analizi**

Saat

1760

11.08

Biyolojik Dokulardan SEM İçin Numune Hazırlama Eğitimi***

Saat

1130

11.09

SEM Cihaz Kullanımı Eğitimi****

Saat

1880

11.10

Sertifikalı Eğitim Paketleri (Teorik ve uygulama İçeren) İçin Günlük (8 saat) Laboratuvar Kullanımı *

Gün

3000

*Her 10 nm kaplama kalınlığı için uygulanan ücrettir.

**1 saatin altında-üstünde süren analizler için oransal hesaplama yapılacaktır.

***Eğitim süresi; 11.08 için en az 6 saat ve 11.09 için en az 8 saat olacaktır. Talep edilmesi halinde planlanarak toplu gruplar için eğitim verilir.

****Talepte bulunmadan önce mutlaka bilgi alınız.

 

TEM-Geçirimli Elektron Mikroskobu (12.00)

Kod

İşlem Türü

Birim

 

Fiyat/ TL

12.01

Biyolojik Dokulardan TEM İçin Numune Hazırlama

Adet

1500

12.02

Ultramikrotomda Yarı İnce Kesit Alma

Adet

570

12.03

Histokimyasal Boyama; Yarı İnce Kesit Boyama

Adet

630

12.04

Ultramikrotomda Tam İnce Kesit Alma

Adet

750

12.05

Tam İnce Kesit Boyama (Uranil Asetat / Kurşun Sitrat ile)

Adet

830

12.06

Biyolojik Dokulardan Kriyo-TEM İçin Numune Hazırlama*

Adet

1880

12.07

Kriyo-Ultramikrotomda Tam İnce Kesit Alma*

Adet

1500

12.08

Çözelti / Hücre Süspansiyonlarından Grid Üzerine Kriyo Hazırlık*

Adet

3000

12.09

İnceleme ve Görüntü Alma (Yüksek Çözünürlük Modu)**

Saat

1880

12.10

Kriyojenik Örnekler İçin İnceleme ve Görüntü Alma**

Saat

2000

12.11

Formwar/Karbon Grid Üzerine Çözeltiden Numune Hazırlama

Adet

750

12.12

Biyolojik Dokulardan TEM İçin Numune Hazırlama Eğitimi***

Saat

1880

12.13

TEM Cihaz Kullanımı Eğitimi***

Saat

3000

12.14

İmmunogold Boyama İçin Numune Hazırlama 

Adet

1500

12.15

İmmunogold Etiketleme****

Adet

1500

12.16

Sertifikalı Eğitim Paketi (Teorik ve Uygulama İçeren) İçin Günlük (8 Saat) Laboratuvar Kullanımı*****

Gün

3000

 

*Kriyojenik örneklerin TEM analizi en az 15 gün öncesinde planlanarak yapılmaktadır. Lütfen talepte bulunmadan önce bilgi alınız.

**1 saatin altında-üstünde süren analizler için oransal hesaplama yapılacaktır.

***Eğitim süresi; 12.12 için en az 6 saat ve 12.13 için en az 8 saat olacaktır. Talep edilmesi halinde planlanarak toplu gruplar için eğitim verilir.

****Etiketleme için gerekli olan primer ve sekonder antikorlar numune sahibi tarafından karşılanacaktır.

*****Talepte bulunmadan önce mutlaka bilgi alınız.

 

 

İLERİ MİKROSKOBİ BİRİMİ

 

İleri Mikroskobi Birimi (21.00)

Kod

İşlem Türü

Birim

 

Fiyat/ TL 

21.01

Konfokal Mikroskop ile Görüntüleme*

Saat

1120

21.02

Görüntü Analiz İşlemleri

Numune

100

21.03

Inverted Mikroskop ile Görüntüleme*

Saat

320

21.04

Floresan Ataçmanlı Mikroskop ile Görüntüleme*

Saat

640

21.05

Stereomikroskop ile Görüntüleme*

Saat

240

21.06

Sertifikalı Eğitim Paketleri (Teorik ve uygulama İçeren) İçin Günlük (8 saat) Laboratuvar Kullanımı**

Gün

3000

 

*1 saatin altında-üstünde süren analizler için oransal hesaplama yapılacaktır.

**Talepte bulunmadan önce mutlaka bilgi alınız.

X-IŞINLARI ANALİZ BİRİMİ

XRD-X-Işını Kırınımı (31.00)

Kod

İşlem Türü

Birim

 

Fiyat/ TL 

31.01

Toz Kırınım Deseni (Toz Numune)

Adet

500

31.02

İnce Film Analizi

Adet

1500

31.03

SAXS Analizi

Adet

2500

31.04

Kalitatif Mineral Analiz

Adet

1500

31.05

Yüksek Sıcaklık Kırınım Deseni

Adet

2500

31.06

Rietveld Analizi

Adet

5000

31.07

Kalıntı Gerilme Analizi

Adet

5000

31.08

XRD Temel Kullanıcı Eğitimi

Gün

7500

31.09

XRR Analizi

Adet

5000

31.10

Numune Hazırlama

Adet

200

31.11

Sertifikalı Eğitim Paketleri (Teorik ve uygulama İçeren) İçin Günlük (8 saat) Laboratuvar Kullanımı*

Gün

3000

*Talepte bulunmadan önce mutlaka bilgi alınız.

 

 

XRF-X-Işını Floresans (32.00)

Kod

İşlem Türü

 

Birim

 

Fiyat/ TL 

32.01

XRF Analizi / Katı Numune

Adet

750

32.02

Eritiş Cihazı ile Numune Hazırlama

Adet

380

32.03

Kırma ve Öğütme

Adet

230

32.04

Presleme

Adet

200

32.05

Kızdırma Kaybı

Adet

150

32.06

XRF Analizi / Sıvı Numune*

Adet

1000

32.07

XRF Temel Kullanıcı Eğitimi**

Gün

7500

32.08

Sertifikalı Eğitim Paketleri (Teorik ve uygulama İçeren) İçin Günlük (8 saat) Laboratuvar Kullanımı*

Gün

3000

*Talepte bulunmadan önce mutlaka bilgi alınız.

 

 

 

 

ELEMENTEL ANALİZ BİRİMİ

İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektrometresi (ICP-MS. 35.00)

Kod

İşlem Türü

 

Birim

 

Fiyat/ TL

35.01

ICP-MS 1 Element Analizi

Numune

600

 

ICP-MS 2-5 Element Analizi

Numune

720

 

ICP-MS 6-10 Element Analizi

Numune

860

 

ICP-MS 11-15 Element Analizi

Numune

1000

 

ICP-MS 16-20 Element Analizi

Numune

1140

 

ICP-MS 21-30 Element Analizi

Numune

1400

 

ICP-MS 31-40 Element Analizi

Numune

1680

 

ICP-MS 41-50 Element Analizi

Numune

1960

 

ICP-MS 51 ve üzeri element Analizi

Numune

2300

 

ICP-MS 1 Nadir Toprak Elementi Analizi*

Numune

640

 

ICP-MS 2-10 Nadir Toprak Elementi Analizi*

Numune

900

 

ICP-MS 11-18 Nadir Toprak Elementi Analizi*

Numune

1180

35.02

Mikrodalga ile Numune Hazırlama (Nitik asit ile)

Numune

400

 

Mikrodalga ile Numune Hazırlama (Kral Suyu ile)

Numune

460

 

Mikrodalga ile Numune Hazırlama (H2O2 içeren karışım)

Numune

480

 

Mikrodalga ile Numune Hazırlama (HF içeren karışım)

Numune

500

 

Mikrodalga ile Numune Hazırlama (Çoklu asit içeren karışım)

Numune

540

35.03

Ön Hazırlık (Kırma. Öğütme vb.)

Numune

230

 

Ön Hazırlık (Yakma. Kurutma vb.)

Numune

200

 

Ön Hazırlık (Süzme. Santrifüj vb,)

Numune

150

 

Ön Hazırlık (Açıktan Çözeltiye Alma)

Numune

200

35.04

Kızdırma Kaybı

Numune

150

35.05

Sertifikalı Eğitim Paketleri (Teorik ve uygulama İçeren) İçin Günlük (8 saat) Laboratuvar Kullanımı**

Gün

3000

 

*Nadir Toprak Elementleri (NTE) için talep edilen analizler diğer elementler için talep edilen analizlerden ayrı olarak ücretlendirilir.

NTE; Ce, Dy, Er, Eu, Ga, Gd, Ho, La, Lu, Nd, Pr, Sc, Sm, Y, Yb, Tb, Th, U.

**Talepte bulunmadan önce mutlaka bilgi alınız.

 

SPEKTROSKOPİ ANALİZ BİRİMİ

Sıvı NMR (41.00)

Kod

İşlem Türü

 

Birim

 

 Fiyat/ TL

41.01

1H (Proton) NMR Analizi

Adet

400

41.02

13C (Karbon) NMR Analizi

Adet

500

41.03

13C APT NMR Analizi

Adet

500

41.04

13C DEPT (45,90,135) NMR Analizi

Adet

500

41.05

COSY NMR Analizi

Adet

600

41.06

HETCOR NMR Analizi

Adet

600

41.07

HMBC NMR Analizi

Adet

600

41.08

HMQC NMR Analizi

Adet

600

41.09

NOESY NMR Analizi

Adet

600

41.10

31P NMR Analizi

Adet

600

41.11

19F NMR Analizi

Adet

450

41.12

11B NMR Analizi

Adet

640

41.13

Sıcaklık Deneyleri

Adet

500

41.14

TOCSY NMR Analizi

Adet

750

41.15

15N NMR Analizi

Adet

1500

41.16

Si NMR Analizi

Adet

750

41.17

NOE NMR Analizi

Adet

1000

41.18

Water-Gated NMR Analizi

Adet

1750

41.19

HSQC NMR Analizi

Adet

500

41.20

INADEQUATE NMR Analizi

Adet

750

41.21

Relaxation Time Ölçümleri

Adet

750

41.22

Akademik Çalışmalar İçin Raporlama

Adet

4000

41.23

Sıvı NMR Temel Kullanıcı Eğitimi

Gün

5000

41.24

Dötoro Çözücü ve tüp

Adet

150

41.25

Sertifikalı Eğitim Paketleri (Teorik ve uygulama İçeren) İçin Günlük (8 saat) Laboratuvar Kullanımı*

Gün

3000

*Talepte bulunmadan önce mutlaka bilgi alınız.

*Uzun analiz süresi talebinde 2 katı fiyat uygulanır.

Katı NMR (42.00)

Kod

İşlem Türü

Birim

 Fiyat/ TL

42.01

Al Si NMR Analizi 4 Saat

Numune

1500

 

Al veya Si NMR Analizi 8 Saat

Numune

1800

 

Al veya Si NMR Analizi 16 Saat

Numune

2000

 

Al veya Si NMR Analizi 27 Saat

Numune

2500

42.02

13C CP MAS NMR Analizi 4 Saat

Numune

1500

 

13C CP MAS NMR Analizi 8 Saat

Numune

1800

 

13C CP MAS NMR Analizi 16 Saat

Numune

2000

 

13C CP MAS NMR Analizi 27 Saat

Numune

2500

42.03

1H NMR Analizi

Numune

800

42.04

11B NMR Analizi 4 Saat

Numune

1500

 

11B NMR Analizi 8 Saat

Numune

1800

 

11B NMR Analizi 16 Saat

Numune

2000

 

11B NMR Analizi 27 Saat

Numune

2500

42.05

15N NMR Analizi 4 Saat

Numune

2140

 

15N NMR Analizi 8 Saat

Numune

2380

 

15N NMR Analizi 16 Saat

Numune

2750

 

15N NMR Analizi 27 Saat

Numune

3250

42.06

HETCOR NMR Analizi 4 Saat

Numune

1500

 

HETCOR NMR Analizi 8 Saat

Numune

1700

 

HETCOR NMR Analizi 16 Saat

Numune

1800

 

HETCOR NMR Analizi 27 Saat

Numune

2000

42.07

Sıcaklık Deneyleri

Numune

1500

42.08

19F NMR Analizi

Numune

750

42.09

31P NMR Analizi 4 Saat

Numune

1500

 

31P NMR Analizi 8 Saat

Numune

1800

 

31P NMR Analizi 16 Saat

Numune

2000

 

31P NMR Analizi 27 Saat

Numune

2500

42.10

Katı NMR Temel Kullanıcı Eğitimi

Gün

7500

42.11

Akademik Çalışmalar İçin Raporlama

Adet

3000

42.12

Sertifikalı Eğitim Paketleri (Teorik ve Uygulama İçeren) İçin Günlük (8 saat) Laboratuvar Kullanımı*

Gün

3000

*Talepte bulunmadan önce mutlaka bilgi alınız.

MOLEKÜLER SPEKTROSKOPİ ANALİZ BİRİMİ

Raman Spektroskopi (43.00)

Kod

İşlem Türü

 

Birim

 

Fiyat/ TL

43.01

Raman Spektrumu Eldesi

Adet

250

43.02

Alan Analizi - Haritalama

Adet

1000

43.03

Derinlik Profili

Adet

1000

43.04

Uzman Yorumu

Saat

1380

43.05

Eğitim

Gün

5000

43.06

Sertifikalı Eğitim Paketleri (Teorik ve Uygulama İçeren) İçin Günlük (8 saat) Laboratuvar Kullanımı*

Gün

3000

*Talepte bulunmadan önce mutlaka bilgi alınız.

 

FTIR-Fourier Dönüşümlü Kızılötesi Spektrometre (44.00)

44.01

FTIR Spektrum Analizi (KBr ile)

Numune

380

44.02

FTIR Spektrum Analizi (Elmas ATR ile)

Numune

320

44.03

FTIR Spektrum Analizi (Germanyum ATR ile)

Numune

500

 

UV-VIS-NIR Morötesi-Görünür Işık Spektrofotometresi (45.00)

45.01

UV Spektrum Analizi / Sıvı Numune

Numune

150

45.02

UV Spektrum Analizi / Katı Numune

Numune

380

 

Floresans Spektrofotometre (46.00)

46.01

Floresan Analizi / Sıvı Numune

Numune

200

46.02

Floresan Analizi / Katı Numune

Numune

300

 

HÜCRE KÜLTÜRÜ LABORATUVARI 

Hücre Kültürü Laboratuvarı (51.00)

Kod

İşlem Türü

Birim

 

Fiyat/ TL

 

51.01

Sertifikalı Eğitim Paketleri (Teorik ve Uygulama İçeren) İçin Günlük (8 saat) Laboratuvar Kullanımı*

Gün

4500

51.02

Hücre Kültürü Laboratuvarı Kullanımı**

Gün

4500

51.03

Otomatik Hücre Sayımı Cihazı Kullanımı

Numune

200

51.04

Hücre Serisi Stoklama (6 Ay Stoklama)

Vial

650

51.05

Hücre Serisi Dondurulması (Temel Sarflar Dahil, 6 Ay Stoklama) ***

Vial

900

51.06

Biyogüvenlik Kabini Kullanımı****

Saat

300

51.07

Soğutmalı Santrifüj Kullanımı****

Saat

300

51.08

Hücre Kültürlerinde Mikoplazma Kontrolü-DAPI ile

Numune

1000

51.09

Hücre açma. pasajlama, hücre sayımı (25T Flask)

Numune

900

51.12

MTT veya eşdeğeri sitotoksisite testi

Test

3750

51.15

MTT veya eşdeğeri sitotoksisite testi (5 konsantrasyon dışında ek her konsantrasyon)

Test

250

51.16

IC50 değeri hesaplama (Bir örnek için) ******

Numune

1500

51.17

Primer Hücre Kültürü*******

Gün

1000

51.18

Muse Cihaz Kulanımı

Numune

500

51.19

Annexin V & Dead Cell Kit

Numune

800

51.20

Caspase-3/7 Kit

Numune

850

51.21

Oxidative Stress Kit

Numune

800

51,22

Cell Cycle Kit

Numune

700

51.23

 Autophagy LC3-antibody based Kit

Numune

900

 

*Talepte bulunmadan önce mutlaka bilgi alınız.

** Hücre kültürü laboratuvarı kullanım için kiralanabilir, Bu kalem, sarf malzeme kullanımı hariç kurulu laboratuvar hizmeti ve demirbaş kullanımını içerir.

*** Kültüre edilmiş hücre konfluenside besiyeri içerisinde laboratuvara teslim edilir,Tripsinizasyon ve dondurma işlemleri laboratuvara aittir, Dışarıdan gelen numune standart 

    kontaminant sayılacağı için gerekli durumlarda dekontaminasyon usulleri geçerlidir.

**** Kullanım için mutlaka laboratuvar sorumlusu ile iletişime geçiniz.

*****Laboratuvar dışından gelen her hücre muhtemel kontaminant olarak değerlendirilir,Kontaminasyon varlığında hücreler derhal imha edilir, Kaynağı bilinmeyen hücreler 

        çalışmaya alınmaz. Çalışma planlamasında mutlaka laboratuvar sorumlusu ile iletişime geçiniz.

****** Uygun sitotoksisite testi ile beraber yapılmalıdır. Detaylı bilgi için laboratuvar sorumlusu ile iletişime geçiniz.

*******Kimyasallar talep sahibi tarafından karşılanacaktır. Detaylı bilgi için laboratuvar sorumlusu ile iletişime geçiniz.

 

BİYOTEKNOLOJİ LABORATUVARI 

Biyoteknoloji Laboratuvarı (52.00)

Kod

İşlem Türü

Birim

 

Fiyat/ TL 

52.01

Elisa Reader

Plaka

400

52.02

Tip I Biyogüvenlik Kabini

Saat

500

52.03

Liyofilizatör Kullanımı

Gün

800

52.04

PCR Cihaz Kullanımı

Döngü

300

52.06

Soğutmalı Santrifüj*

Saat

380

52.07

Mini Dikey Jel Elektroforezi (Cihaz Kullanımı)**

Kaset

750

52.08

Maxi Dikey Jel Elektroforezi (Cihaz Kullanımı)**

Kaset

1250

52.09

Mini Yatay Jel Elektroforezi  (Cihaz Kullanımı)**

Kaset

200

52.11

Semi-Dry Blotlama

Kaset

1500

52.12

Jel Görüntüleme ve Dökümantasyon Sistemi Kullanımı (UV)**

Kaset

250

52.13

Jel Görüntüleme ve Dökümantasyon Sistemi Kullanımı (Kemilüminesans)**

Kaset

750

52.15

-40 Dondurucu Kulanımı

Gün

140

52.16

-80 Dondurucu Kullanımı

Gün

150

52.17

Otoklav

Döngü

150

52.18

Sertifikalı Eğitim Paketleri (Teorik ve Uygulama İçeren) İçin Günlük (8 saat) Laboratuvar Kullanımı***

Gün

3000

 

* 1 saatin altında-üstünde süren analizler için oransal hesaplama yapılacaktır.

** Sadece cihaz kullanımı içindir. Jel hazırlama, buffer, membran, antikor vb. diğer sarflarıiçermez.

***Talepte bulunmadan önce mutlaka bilgi alınız.

 

TERMAL KARAKTERİZASYON BİRİMİ

STA- Simültane Termal Analizör (61.00)

Kod

İşlem Türü

 

Birim

 

Fiyat/ TL 

61.01

STA Analizi (25 °C – 1600 °C) 1 Saat

Numune

450

 

STA Analizi (25 °C – 1600 °C) 2 Saat

Numune

550

 

STA Analizi (25 °C – 1600 °C) 3 Saat

Numune

650

 

STA Analizi (25 °C – 1600 °C) 3-7 Saat

Numune

900

 

STA Analizi (25 °C – 1600 °C) 7-14 Saat

Numune

1800

 

DSC-Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (62.00)

62.01

DSC Analizi (25 °C – 600 °C) 1 Saat

Numune

450

 

DSC Analizi (25 °C – 600 °C) 2 Saat

Numune

550

 

DSC Analizi (25 °C – 600 °C) 3 Saat

Numune

650

 

DSC Analizi (25 °C – 600 °C) 3-7 Saat

Numune

900

 

DSC Analizi (25 °C – 600 °C) 7-14 Saat

Numune

1800

62.02

DSC Analizi (-150 °C – 600 °C) 1 Saat

Numune

640

 

DSC Analizi (-150 °C – 600 °C) 2 Saat

Numune

750

 

DSC Analizi (-150 °C – 600 °C) 3 Saat

Numune

880

 

DSC Analizi (-150 °C – 600 °C) 3-7 Saat

Numune

1140

 

DSC Analizi (-150 °C – 600 °C) 7-14 Saat

Numune

1500

 

DMA-Dinamik Mekanik Analizör (63.00)

 

 

63.01

 

 

 

DMA Analizi (25 °C – 400 °C) 1 Saat

Numune

750

 

DMA Analizi (25 °C – 400 °C) 2 Saat

Numune

1000

 

DMA Analizi (25 °C – 400 °C) 3 Saat

Numune

1250

 

DMA Analizi (25 °C – 400 °C) 3-5 Saat

Numune

1880

63.02

 

 

 

DMA Analizi (-150 °C – 400 °C) 1 Saat

Numune

880

 

DMA Analizi (-150 °C – 400 °C) 2 Saat

Numune

1140

 

DMA Analizi (-150 °C – 400 °C) 3 Saat

Numune

1380

 

DMA Analizi (-150 °C – 400 °C) 3-5 Saat

Numune

2000

63.03

Sertifikalı Eğitim Paketleri (Teorik ve Uygulama İçeren) İçin Günlük (8 saat) Laboratuvar Kullanımı*

Gün

3000

*Talepte bulunmadan önce mutlaka bilgi alınız.

KROMATOGRAFİ BİRİMİ

Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografi (HPLC. 71.00)

Kod

İşlem Türü

Birim

Fiyat/ TL

71.01

HPLC-Kantitatif: Tek Bileşen (Metot Bildirilmişse)

Numune

700

71.02

HPLC- Kantitatif: İki veya Daha Fazla Bileşenli Numunelerde Her Bir Ek Bileşen Başına

Numune

150

71.03

HPLC-Kalitatif: Tek Bileşen (Metot Bildirilmişse)

Numune

600

71.04

HPLC-Kalitatif: İki veya Daha Fazla Bileşenli Numunelerde Her Bir Ek Bileşen Başına

Numune

100

71.05

HPLC-Metot geliştirme (1-3bileşen)

Numune

3000

71.06

HPLC-Numune hazırlama (Filtreleme, seyreltme, santrifüj vb, temel işlemeler) *

Numune

200

71.07

Sertifikalı Eğitim Paketleri (Teorik ve Uygulama İçeren) İçin Günlük (8 saat) Laboratuvar Kullanımı*

Gün

3000

*Talepte bulunmadan önce mutlaka bilgi alınız.

Sıvı Kromatografi-Kütle Spektrometresi (LC-MS/MS, 72.00)

72.01

LC-MS/MS Kalitatif Analiz

Numune

800

72.02

LC-MS/MS Kantitatif Analiz

Numune

880

72.03

LC-MS/MS Kantitatif (İlave Bileşen Başına)

Numune

200

72.04

Numune Hazırlama (Filtreleme, seyreltme, santrifüj vb, temel işlemeler) *

Numune

200

72.05

Metot Geliştirme

Numune

3500

 

Gaz Kromatografisi (GC-FID. 75.00)

75.01

GC-Kalitatif Analiz

Numune

580

75.02

GC-Kantitatif Analiz (Tek Bileşen)

Numune

580

75.03

GC-Kantitatif Analiz (İlave Her Bir Bileşen)

Numune

150

75.04

GC Metot geliştirme (1-3 Bileşen)

Numune

2000

75.05

Numune hazırlama (Filtreleme, seyreltme, santrifüj vb, temel işlemeler) *

Numune

200

Gaz Kromatografi-Kütle Spektrometresi (GC-MS, 76,00)

76.01

GC/MS-Kalitatif

Numune

580

76.02

GC/MS-Kantitatif (Tek Bileşen)

Numune

580

76.03

GC/MS-Kantitatif (İlave Her Bir Bileşen)

Numune

150

76.04

GC/MS Metot Geliştirme (1-3 Bileşen)

Numune

1500

76.05

Katı Faz Mikro Ekstraksiyon (SPME) Uygulamaları (Metot- Adsorban Bildirilmiş İse)

Numune

500

76.06

SPME Uygulamaları (Metot Geliştirme, 1-3 Bileşen)

Numune

2500

76.07

Kütle Spektrumu Kütüphane Taraması (Bileşen Başı)

Numune

80

76.08

Uçucu Yağ Bileşenleri, % Bağıl Miktarları ile Birlikte (1-3 Ana Bileşen)

Numune

640

76.09

Yağ asitleri bileşenleri-Kalitatif (Türevlendirme Yapılmış Hazır

Numune

640

76.10

GC-MS Headspace Kalitatif (Tek Bileşen)

Numune

800

76.11

GC-MS Headspace Kantitatif (Tek Bileşen)

Numune

800

76.12

GC-MS Headspace Kalitatif/Kantitatif (Her Bir İlave Bileşen)

Numune

150

76.13

Numune hazırlama (Filtreleme, seyreltme, santrifüj vb, temel işlemler) *

Numune

200

76.14

Clevenger yöntemi ile uçucu yağ eldesi:50 gr numuneye kadar

Numune

1200

76.15

Soxhlet cihazı ile ekstrasiyon: 20 gr. numuneye kadar

Numune

1300

76.16

Soxhlet cihazı ile ekstradsiyon ilave her 0-20 gr numune için

Numune

1000

 

*Numune hazırlama kalemi, hazır olarak gelen numuneler için gerekli olması durumunda yapılacak filtreleme, çözücü ile seyreltme, santrüf vb. temel ön işlemleri kapsamaktadır.

 

Yasaklı Madde Analizi (77.00)

Kod

İşlem Türü

 

Birim

Fiyat/ TL

77.01

Uyuşturucu Madde Analizi İçin Mikroskobik İnceleme ve Raporlanması

Numune

2000

77.02

Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Analizi (LC-MS veya GC-MS ileVe Raporlama

Numune

2750

77.03

Alkol Analizleri ve Raporlanması

Numune

1200

 

 

 

 

 

SIVI AZOT VE SAF SU ÜRETİMİ BİRİMİ

Sıvı Azot ve Saf Su (10.00)

Kod

İşlem Türü

Birim

 

Fiyat/ TL

 

10.01

Sıvı Azot

Litre

100

 

Yukarıda yazılı fiyatlar Kdv hariç fiyatlardır. 42.11 kodlu Akademik Çalışmalar İçin Raporlama hizmeti tüm analiz kalemleri için verilebilir.